ผงปรับสภาพดินซีโอไลต์ในการเกษตรสมัยใหม่

โครงสร้างซีโอไลต์ Clinoptilolite ธรรมชาติ คุณสมบัติ ข้อเท็จจริง

ขนาดอนุภาค: 50/80/100/200/325/400/800/1200 ตาข่าย

ผงปรับสภาพดินซีโอไลต์ในการเกษตรสมัยใหม่

ผงซีโอไลต์ปรับสภาพดินมีบทบาทสำคัญในการผลิตทางการเกษตรสมัยใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการปรับปรุงดิน การผลิตผักและผลไม้ และผักเรือนกระจก

clinoptilolite natural zeolite soil amendment
ปรับปรุงดินซีโอไลต์ธรรมชาติ clinoptilolite

ผงซีโอไลต์ปรับสภาพดินอุดมไปด้วยอินทรียวัตถุของไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ธาตุที่มีแร่ธาตุ ธาตุพิเศษ และสารออกฤทธิ์อินทรีย์ ผ่านการปลดปล่อย การเปลี่ยนแปลง การแลกเปลี่ยน และการเปลี่ยนเอ็นไซม์ที่ออกฤทธิ์ ทำให้มีความครอบคลุมโดยตรงกับพืชผล พืชและดิน สารอาหารทางตรงและทางอ้อมสามารถปรับปรุงการกักเก็บน้ำและปุ๋ย มันสามารถช่วยให้ต้นหญ้าดูดซับ ถ่ายโอน และเก็บปุ๋ยอินทรีย์ในดิน และช่วยให้ต้นหญ้าดูดซับปุ๋ยไนโตรเจนธรรมชาติในอากาศ และย่อยสลายแร่ธาตุเพิ่มเติมในดิน เอื้อต่อความอ่อนโยนของระบบไหลเวียนของดิน และยังสามารถตอบสนองความต้องการทางโภชนาการของพืชและพืชในระหว่างกระบวนการเจริญเติบโต และยังเพิ่มผลผลิตพืชผลและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์

ผงซีโอไลต์ปรับสภาพดินใช้เป็นปุ๋ยพื้นฐานสำหรับพืชผลและพืช ด้วยกิจกรรมที่เหนือกว่าและการแลกเปลี่ยนไอออน สามารถเพิ่มและเติมเต็มปริมาณอินทรียวัตถุในดิน เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน และชดเชยและประสานงานทางโภชนาการอย่างเต็มที่ ความสมดุลที่ถูกทำลายในดิน , มีส่วนร่วมในการปรับระบบสมดุลธาตุอาหารในดินและระบบบัฟเฟอร์ ปล่อยและดูดซับธาตุอาหารในดิน ป้องกันการตกตะกอนและชะล้างไอออนของแร่ธาตุ ขจัดภัยพิบัติอย่างมีประสิทธิภาพที่เกิดจากการใช้ปุ๋ยอนินทรีย์ในปริมาณมาก และเพิ่มผลผลิตพืชผล เพื่อปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และมูลค่าสินค้าโภคภัณฑ์ เพื่อให้ทรัพยากรที่ดินจำกัดสามารถได้รับพันธุ์ดีที่ให้ผลผลิตสูง ให้ผลผลิตคงที่ และรักษากิจกรรมดินที่ดี มาช้านาน เพื่อให้บรรลุการพัฒนาอย่างยั่งยืนของการผลิตทางการเกษตร

Clinoptilolite ซีโอไลต์

หน้าที่และข้อดีของซีโอไลต์ผงปรับสภาพดินคือ:

  • กำจัดฟลูออไรด์และปรับปรุงดิน รักษาประสิทธิภาพของปุ๋ย และเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมปุ๋ยของพืช
  • ลดการสูญเสียที่เกิดจากการชะล้าง การตรึง และการสลายตัวให้เหลือเพียงเล็กน้อย
  • สามารถลดปริมาณปุ๋ยที่ใช้ลดต้นทุน;
  • หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับพืชหรือต้นกล้าเพื่อเผาพืชหรือทำลายต้นกล้า
  • ทำให้ปุ๋ยไม่ระเหย ไม่จับตัว ขจัดแอมโมเนีย และไม่ฉุน ใช้งานง่าย;
  • ปกป้องปุ๋ยน้ำและป้องกันศัตรูพืชและโรค

ข้อได้เปรียบหลักของผงซีโอไลต์ปรับสภาพดินอยู่ที่การแลกเปลี่ยนไอออนที่ดีและการเลือกแลกเปลี่ยน สามารถใช้ในการปรับปรุงดินหรือเป็นปุ๋ยเคลือบ สามารถคลายดินและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ย มันสามารถป้องกันโรคได้ มีลักษณะพิเศษของการต้านทานความเครียด น้ำขัง ต้านทานเย็น ลมร้อน แห้ง ต้านทานที่พัก แก่ก่อนวัย การป้องกันและควบคุมโรคพืชและแมลงศัตรูพืช การปรับการปลูกต่อเนื่อง รักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น

ผงซีโอไลต์ปรับสภาพดินใช้ในการผลิตทางการเกษตร สามารถย่อยสลายตะกอนในการฝึกดิน กำจัดขยะในดิน และลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม มีผลทำให้ความเป็นพิษของสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างลดลง ในฐานะที่เป็นปุ๋ย มันสามารถส่งเสริมการผลิตรากพืช เพิ่มความสามารถในการต้านทานความเครียด ส่งเสริมการสังเคราะห์แสงของพืช ส่งเสริมการพัฒนาการผลิต การออกดอกและติดผล ปรับปรุงวุฒิภาวะ และปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะส่งเสริมความทันสมัยของการเกษตรของประเทศของฉันอย่างแน่นอน เศรษฐกิจ.

อ้างอิง:

หาซื้อทรายซีโอไลต์จำนวนมากได้จากที่ไหน?

โพสต์ล่าสุด

การใช้และประโยชน์ของแร่ซีโอไลต์

แร่ธาตุซีโอไลต์ถูกนำมาใช้ในอาหารสัตว์เป็นเวลาหลายปีในฐานะตัวแทนการไหลและเพื่อปรับปรุงความทนทานของเม็ด การศึกษาปศุสัตว์โดยนำซีโอไลต์เข้าสู่สัตว์

หินซีโอไลต์ที่มีฟังก์ชันการทำให้บริสุทธิ์ด้วยสารดับกลิ่นที่มีความสามารถในการกำจัดอัลดีไฮด์สูงกว่าถ่านกัมมันต์ถึง 100 เท่า

ปัจจุบันหลายครอบครัวประสบปัญหามากมายระหว่างการปรับปรุงบ้าน คำถามที่พวกเขาถามมากที่สุดคือจะกำจัดฟอร์มาลดีไฮด์ได้อย่างไร แน่นอน,

สารละลายของเสียกัมมันตภาพรังสี – รวบรวมถุงทรายซีโอไลต์ Clinoptilolite ปริมาณสูงมาตั้งแต่ปี 2011

ญี่ปุ่นได้รวบรวมถุงทรายซีโอไลต์ปริมาณสูงมาตั้งแต่ปี 2554 เริ่มปีหน้า TEPCO จะเริ่มเก็บกระสอบทรายที่มีซีโอไลต์ในปริมาณสูงที่อาคารสองหลัง

ซีโอไลต์สามารถล้างพิษได้หรือไม่? การล้างพิษที่ทรงพลังมีผลอย่างไร?

ซีโอไลต์ล้างพิษในร่างกาย เป็นวัสดุล้างพิษที่ทรงพลังที่ปกป้องร่างกายและครอบครัวของคุณจากสารพิษ สารเคมี และจุลินทรีย์

ทำไมคุณควรพิจารณาทบทวนการปรับปรุงดินซีโอไลต์สำหรับพืช

การแก้ไขดินซีโอไลต์ได้รับอนุญาตสำหรับการใช้ทางการเกษตรโดยสถาบันตรวจสอบวัสดุอินทรีย์ (OMRI) แต่นั่นหมายความว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของคุณในสวน มันถูกผลิตขึ้นในประเทศจีนโดยหลักโดยหลายบริษัท, Anten Chemical

การบำบัดน้ำ Fracking: The North American & Global Market 2023

ตลาดการบำบัดน้ำ fracking ทั่วโลกควรสูงถึง $1.2 พันล้านภายในปี 2569 จาก $1.0 พันล้านในปี 2564 ที่อัตราการเติบโตต่อปี (CAGR) ที่ 4.0% สำหรับระยะเวลาคาดการณ์ปี 2564 ถึง 2569

ส่งคำถามของคุณวันนี้