สารเติมแต่งอาหารสุกร

ซีโอไลต์ถูกใช้เป็นสารเติมแต่งอาหารสัตว์สำหรับสัตว์ปีก ซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพการป้อนอาหารและลดระดับแอมโมเนียในโรงเรือนสัตว์ปีก

สารเติมแต่งอาหารสุกร

ผลของซีโอไลต์ธรรมชาติต่อสุขภาพและโภชนาการ

ซีโอไลต์ใช้เป็นอาหารเสริมในอาหารสุกร

ข้อมูลที่ตีพิมพ์จำนวนมากเป็นหลักฐานยืนยันถึงประโยชน์ด้านอาหารของซีโอไลต์ตามธรรมชาติต่อสุกรและลูกสุกร ในหลายกรณี, ซีโอไลต์คลินออปติโลไลต์ is credited with reducing the instances and severity of diarrhea and intestinal disturbances (Papaioannou, 2005). Also, the water adsorption properties of the mineral lead to drier and more compact feces.

Zeolite’s ability to bind แอมโมเนีย and ammonium is linked to overall improvements in the health and performance of swine. For instance, studies linked clinoptilolite to reductions in ammonia concentrations in blood serum (Papaioannou, 2004). It is also reduced the weight of organs involved in metabolizing ammonia (e.g. liver) because of lowered concentrations of ammonia in the gastrointestinal tract.

การเพิ่มน้ำหนักของสัตว์หลังจากใช้ซีโอไลต์

During a study that evaluated the use of zeolite in the diets of Yorkshire pigs over a 79-day period, researchers found that the weight gain of young and mature animals was 25 percent greater than those receiving a normal diet (Mumpton, 1985). Findings also reported that “feed supplemented with zeolites gave rise to feed efficiencies about 35 percent greater than those of normal rations when fed to young pigs…and 6 percent greater when given to older animals” (Mumpton, 1985, p. 137). 

The researchers suggested that zeolite-fed animals experienced a more efficient conversion of feedstuff nitrogen to animal protein and that the digestive process was more thorough. (Mumpton, 1985). Finally, the presence of zeolite in swine rations contributed to the well-being of the animals; the death rate and instance of disease was significantly lower for animals fed a diet containing 6 percent clinoptilolite.

Leung et al. (2007) conducted two tests to examine the effects of clinoptilolite zeolite as a feed additive of swine. The first experiment examined the ammonium binding potential of zeolite in a simulated digestive tract and found that the mineral remains stable, even at a pH of 1.5. The second test examined four clinoptilolite levels (0, 2, 4, and 6 percent) added to 2 standard feed qualities. The findings indicated a 5 percent improvement in feed digestibility using 4 percent clinoptilolite, regardless of the weight category of hogs involved in the test.

ผลของสารพิษจากเชื้อรา

In addition to promoting swine health in digestive tracts, researchers found that ซีโอไลต์ can also protect animals against the effects of mycotoxins found in feed. Zearalenone, a potent estrogenic metabolite, is a toxin that is found on crops like corn, barley, oats, and wheat. It causes considerable concern to livestock producers of swine because it causes infertility, miscarriage, and breeding problems, particularly in swine populations. Papaioannou et al. (2005) found that when a clinoptilolite supplication at a rate of 2 percent was fed to pregnant sows, the mineral appeared to played a protective role against the effects of the toxin; over the course of the study, the researchers observed improvements in all indicative reproductive performance traits.

ซีโอไลต์สำหรับอาหารสัตว์ ซีโอไลต์ธรรมชาติและการป้องกันสกูร์

Mumpton (1985) reported that the addition of zeolite to the diet of piglets afflicted with scours reversed the symptoms within several days. In one test, piglets were fed a diet containing 30 percent zeolite for 15 days followed by 10 percent zeolite for the remaining part of a month-long trial. The severity of symptoms decreased immediately and after 7 days, feces were hard and normal. Researchers did not observe health implications caused by a high consumption of zeolite and all piglets regained healthy appetites after recovering from the disease.

While zeolite significantly improves the health of piglets afflicted with scours, a study conducted at the Ichikawa Livestock Experiment Station (Mumpton, 1985) found that it is possible to prevent the disease by feeding pregnant sows 400 g of clinoptilolite each day; the trial spanned a period from conception to the end of a 35-day weaning period.

ดูดซับสารอาหารโดย Zeolite

นักวิจัยรายงานว่าผลการทำให้มีชีวิตชีวาของซีโอไลต์ถูกถ่ายโอนจากแม่ไปสู่ลูก และเพิ่มอัตราการเติบโตและการเพิ่มน้ำหนักของลูกสุกรตลอดช่วงหย่านม สัตว์ทดลองมีน้ำหนัก 65 – 85% มากกว่าสัตว์อื่นเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาหย่านม (Mumpton, 1985) นอกจากนี้ ลูกสุกรในกลุ่มทดสอบแทบไม่มีอาการกัดกร่อย ในขณะที่ลูกสุกรตัวอื่นๆ ที่เกิดพร้อมกันจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ลูกสุกรหลังหย่านมอาจประสบกับการติดเชื้อหรือการอักเสบในลำไส้เล็กเนื่องจากการทำงานของเอนไซม์ต่ำ ซึ่งเป็นภาวะที่ มักจะมาพร้อมกับอาการท้องเสีย Papaioannou และคณะ (2005) พบว่า clinoptilolite zeolite สามารถดูดซับสารอาหารที่เชื่อมโยงกับภาวะภูมิไวเกินในลำไส้และฟื้นฟูการทำงานของเอนไซม์ย่อยอาหาร

เมื่อใช้ซีโอไลต์เป็นอาหารเสริม ลูกสุกรที่หย่านมใหม่จะมีอาการท้องร่วงน้อยลง นักวิจัยได้ตรวจสอบซีโอไลต์ clinoptilolite เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการเจริญเติบโต สุขภาพของลำไส้ และเซลล์ภูมิคุ้มกันในลำไส้เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับสารกระตุ้นการเจริญเติบโตของยาปฏิชีวนะในอาหาร หนึ่งการศึกษา (Valpotic et al., 2016) ตรวจสอบกลุ่มลูกสุกรที่ได้รับอาหารเสริมด้วย clinoptilolite เป็นเวลาห้าสัปดาห์ ผลการวิจัยพบว่าคะแนนความรุนแรงของอาการท้องร่วงต่ำกว่าลูกสุกรที่ไม่ได้รับการรักษา 12.96% ข้อสรุปของการศึกษาเชื่อมโยงประโยชน์หลักของ clinoptilolite zeolite กับสุขภาพของลำไส้และการส่งเสริมเซลล์ภูมิคุ้มกันในลำไส้ ประสิทธิภาพการเจริญเติบโตยังคงเทียบเท่ากับลูกสุกรที่ไม่ได้รับประทานอาหารเสริมซีโอไลต์

ส่งคำถามของคุณวันนี้