การกำจัดโลหะหนัก

การดูดซับโลหะหนักด้วย Clinoptilolite ซีโอไลต์ธรรมชาติ สามารถลดการถ่ายโอนโลหะหนัก เช่น ทองแดง ตะกั่ว และสังกะสีจากดินสู่พืช

Natural Zeolite - การกำจัดโลหะหนัก

ผลของซีโอไลต์ธรรมชาติต่อการดูดซับโลหะหนัก

Natural Zeolite Clinoptilolite ใช้เป็นตัวดูดซับโลหะหนักในสภาพแวดล้อม
ซีโอไลต์ธรรมชาติ Clinoptilolite ใช้เป็นตัวดูดซับโลหะหนักในสภาพแวดล้อมที่เป็นโปรแกรมดูดซับโลหะหนัก

Contamination of heavy metals in soil and water supplies has steadily increased as a result of overpopulation and the expansion of industrial activities. The presence of heavy metals in water supplies is of significant concern due to their toxicity to humans, animals, and plants. Pollutants include cyanide, solver, cobalt, manganese, aluminum, magnesium, arsenic, copper, iron, lead, and mercury. The application of natural zeolites as molecular sieve for heavy metal removal เป็นเทคนิคที่น่ายินดีในกระบวนการทำความสะอาดสิ่งแวดล้อม การใช้ซีโอไลต์ธรรมชาติมุ่งเน้นไปที่การกำจัดแอมโมเนียมและโลหะหนักผ่านการแลกเปลี่ยนไอออน

คุณสมบัติการแลกเปลี่ยนไอออนของซีโอไลต์ช่วยให้ดักจับโลหะที่ไม่ต้องการและป้องกันไม่ให้เข้าสู่ระบบนิเวศและห่วงโซ่อาหาร (Mumpton, 1985) การศึกษารายงานว่าซีโอไลต์ที่บดเป็นผง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไคลโนปติโลไลต์ ลดการถ่ายโอนโลหะหนัก เช่น ทองแดง ตะกั่ว และสังกะสีจากดินสู่พืช (Mumpton, 1985)

เติร์กแมนและคณะ (พ.ศ. 2547) ศึกษาผลของซีโอไลต์คลินออปติโลไลต์ที่ผ่านการบำบัดแล้วและไม่ผ่านการบำบัดในการกำจัดตะกั่ว แคดเมียม นิกเกิล และสังกะสีออกจากน้ำเสีย แร่นี้แสดงให้เห็นประสิทธิภาพการกำจัดตะกั่ว สังกะสี และแคดเมียมถึง 96 เปอร์เซ็นต์ ความสามารถในการดูดซับสูงสุดสำหรับซีโอไลต์ที่ไม่ผ่านการบำบัดวัดได้เป็น 0.18 และ 0.12 เมกกะไบต์/กรัม ในขณะที่แร่ธาตุที่ผ่านการบำบัดแล้วจะมีช่วง 0.72 และ 0.41 เมกกะไบต์ Cd/กรัม

Moreno et al. (2001) conducted a series of decontamination tests to study the impact of zeolite on the purification of acid mine waters. The results suggest that zeolitic materials can be successfully used for heavy metal uptake in the water purification process. Doses of 5-30 g of zeolite/L were applied according to heavy metal levels. Researchers also found that zeolite increases general pH, which causes metal-bearing solid phases to precipitate and enhances the efficiency of the decontamination process (Moreno et al., 2001).

การศึกษาโดย Mamba และคณะ (2009) ตรวจสอบการกำจัดโลหะออกจากน้ำที่ปนเปื้อนโดยการใช้ clinoptilolite ที่กระตุ้นด้วย HCl และแบคทีเรีย ผลการวิจัยพบว่า clinoptilolite สามารถขจัดทองแดง เหล็ก และโคบอลต์ได้ 98 เปอร์เซ็นต์ นักวิจัยสรุปว่า clinoptilolite ประสบความสำเร็จในการขจัดการกู้คืนโลหะออกจากการทำเหมืองและการแปรรูปแร่ มีประสิทธิภาพในการขจัดสิ่งปนเปื้อนในน้ำ

ประโยชน์ของ UZ-Min Clinoptilolite Zeolite ในการกำจัดโลหะหนัก

  • มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดสิ่งปนเปื้อนออกจากระบบระบายน้ำทางอุตสาหกรรมและ/หรือเหมือง
  • จับและดูดซับไอออนบวกของโลหะหนักในดินที่ปนเปื้อนและสภาพแวดล้อมที่เป็นน้ำ
  • ความสามารถในการดูดซับและการดูดซึมที่แข็งแกร่งช่วยป้องกันสารพิษจากการชะล้างสู่สิ่งแวดล้อม
  • สร้างพันธะที่แข็งแกร่งด้วยไอออนบวก เช่น ตะกั่ว (Pb) สังกะสี (Zn) ทองแดง (Cu) ปรอท (Hg) โครเมียม (Cr) เหล็ก (Fe) แมงกานีส (MN) อะลูมิเนียม (Al) เงิน (Ag) และ โคบอลต์ (Co)

ส่งคำถามของคุณวันนี้