ประโยชน์ของซีโอไลต์ธรรมชาติสำหรับเทคโนโลยีบ่อเลี้ยงกุ้ง

โครงสร้างซีโอไลต์ Clinoptilolite ธรรมชาติ คุณสมบัติ ข้อเท็จจริง

ขนาดอนุภาค: 50/80/100/200/325/400/800/1200 ตาข่าย

ประโยชน์ของซีโอไลต์ธรรมชาติสำหรับบ่อกุ้ง

วิธีทำให้น้ำบริสุทธิ์ด้วยซีโอไลต์ธรรมชาติเพื่อดูดซับแอมโมเนียมและสารพิษในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
วิธีทำให้น้ำบริสุทธิ์ด้วยซีโอไลต์ธรรมชาติเพื่อดูดซับแอมโมเนียมและสารพิษในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

บ่อเลี้ยงกุ้ง ได้แก่ บ่อที่มีน้ำจืด น้ำเค็ม และน้ำกร่อย กุ้งเป็นสัตว์กรองชนิดหนึ่ง ดังนั้นคุณภาพน้ำจึงมีความสำคัญต่อผลลัพธ์ที่เกษตรกรได้รับ กุ้งที่มีศักยภาพที่จะปลูกในบ่อ ได้แก่ กุ้งกุลาดำและกุ้งวานาเม กุ้งทั้งสองตัวสามารถทนต่อระดับเกลือได้ระหว่าง 0 ถึง 45 เปอร์เซ็นต์

ซีโอไลต์ “UZ-Min” เป็นแร่ธาตุธรรมชาติที่ทำจากกลุ่มอะลูมิเนียมซิลิเกตที่หล่อเลี้ยงด้วยโลหะอัลคาไลและดินอัลคาไลน์ แร่ซีโอไลต์มีสีเทาถึงสีน้ำเงิน Clinoptilolite เป็นแร่ซีโอไลต์ธรรมชาติชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์มากมาย ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ Clinoptilolite สามารถใช้เพื่อช่วยควบคุมคุณภาพของดินที่ก้นบ่อ Clinoptilolite มีรูปร่างเหมือนคริสตัลและมีหลายสี ได้แก่ สีขาว สีเหลือง สีเขียว และสีน้ำตาลอ่อนตามคุณสมบัติที่แตกต่างกัน


ซีโอไลต์ดูดซับแอมโมเนียไนโตรเจนได้อย่างไร?


ในบทความนี้ นักวิจัยกล่าวถึงประโยชน์ของซีโอไลต์สำหรับบ่อกุ้ง พวกเขายังได้ตีพิมพ์บทความที่เกี่ยวข้อง Zeolite เป็นตัวดูดซับแอมโมเนียในสระน้ำ โปรดดูบทความ

คุณภาพน้ำในบ่อเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงอยู่เสมอ จากการวิจัยพบว่า หากสภาพแวดล้อมเช่นคุณภาพน้ำไม่เป็นไปตามมาตรฐานการเพาะปลูก จะทำให้เสียชีวิตและสูญเสียการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่สุด การจัดการคุณภาพน้ำเป็นวิธีการรักษาพารามิเตอร์คุณภาพน้ำตามมาตรฐานคุณภาพสำหรับการเพาะปลูก พารามิเตอร์เหล่านี้เป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพของน้ำ เช่น ออกซิเจนละลายน้ำ (DO), คาร์บอนไดออกไซด์อิสระ (CO2), pH, อุณหภูมิ, ความสว่าง, ความเค็ม, แอมโมเนีย และไนไตรต์

ประโยชน์ของซีโอลิตสำหรับบ่อกุ้ง


ออกซิเจนละลายน้ำควรจะเพียงพอ นักวิทยาศาสตร์เห็นพ้องกันว่าสัตว์น้ำจำเป็นต้องละลายในออกซิเจนที่ความเข้มข้น 5.0 มก. / ล. ขึ้นไปจึงจะสามารถมีชีวิตอยู่และพัฒนาได้ อย่างไรก็ตาม ปริมาณออกซิเจนที่ต้องการอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าสัตว์มีขนาดใหญ่หรือซับซ้อนเพียงใดและอาศัยอยู่ที่ไหน ยิ่งค่าออกซิเจนละลายน้ำมากเท่าไร คุณภาพน้ำก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น

ประโยชน์ของซีโอไลต์ธรรมชาติสำหรับบ่อกุ้ง
ประโยชน์ของซีโอไลต์ธรรมชาติสำหรับบ่อกุ้ง

ความเข้มข้นของออกซิเจนที่ละลายน้ำแตกต่างกันสูงสุดจะพบในน้ำที่มีแพลงก์ตอนหนาแน่นสูงและในทางกลับกัน น้ำส่วนใหญ่ที่มีระดับออกซิเจนต่ำนั้นเกิดจากปัจจัยที่ซับซ้อนหลายอย่างตั้งแต่ปัจจัยธรรมชาติไปจนถึงปัจจัยที่มนุษย์สร้างขึ้น ความสามารถในการละลายของออกซิเจนในน้ำได้รับอิทธิพลจากปัจจัยหลายประการ ได้แก่ อุณหภูมิ ความเค็มของน้ำ การเคลื่อนที่ของน้ำบนผิวน้ำ พื้นที่ผิวน้ำเปิด ความดันบรรยากาศ และเปอร์เซ็นต์ของออกซิเจนรอบๆ

ซีโอไลต์ดูดซับแอมโมเนียได้อย่างไร?

เมื่อความเข้มข้นของออกซิเจนละลายน้ำต่ำ ระดับคาร์บอนไดออกไซด์สามารถยับยั้งไม่ให้ออกซิเจนเข้าสู่น้ำในบ่อได้หรือไม่? ช่วงปกติของคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ที่ 1 ถึง 10 มก. / ล. ถ้าคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 10 มก./ลิตร แสดงว่าคุณภาพน้ำไม่ดี


ค่า pH ที่สูงเกินไปนั้นไม่ดี ค่า pH ที่สูงกว่า 8.5 จะทำให้แอมโมเนียในบ่อเป็นพิษและทำให้เกิดไฮโดรเจนซัลไฟด์รอบๆ ตัว ซึ่งเป็นสารพิษด้วย ดังนั้นอย่าหักโหมจนเกินไป อุณหภูมิหรืออุณหภูมิเป็นตัวบ่งชี้ความสำเร็จของการเลี้ยงกุ้ง ด้วยเหตุนี้ เกษตรกรจึงต้องเฝ้าระวังความผันผวนของอุณหภูมิอยู่เสมอ เพราะอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหรือลดลงอย่างกะทันหันสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของกุ้งและอาจทำให้กุ้งตายได้

เกษตรกรควรสังเกตว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตและพัฒนากุ้งอยู่ในช่วง 26 ถึง 30 องศาเซลเซียส การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอย่างรุนแรงที่กุ้งเอาชนะได้นั้นไม่เกิน 2 องศาเซลเซียส หากอุณหภูมิบ่อลดลงจนถึง 25 องศาเซลเซียส อาจทำให้การย่อยอาหารของกุ้งถูกขัดขวาง ซึ่งจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของกุ้งในภายหลัง ในทางกลับกัน หากอุณหภูมิเพิ่มขึ้นถึง 30 องศาเซลเซียสขึ้นไป จะทำให้เกิดความเครียดกับกุ้ง

ความเครียดที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่อุณหภูมิสูงทำให้ความต้องการออกซิเจนของกุ้งเพิ่มขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดความเครียดกับกุ้ง ผู้ประกอบการบ่อต้องตรวจสอบระดับความเค็มของน้ำอย่างสม่ำเสมอ โดยทั่วไป บ่อเลี้ยงกุ้งในอุดมคติคือบ่อเลี้ยงกุ้งที่มีระดับความเค็มประมาณ 10-30 ppt.

ซีโอไลต์มีประโยชน์ในการปรับคุณภาพน้ำในบ่อให้เป็นไปตามมาตรฐานบ่อกุ้ง

ประโยชน์ต่างๆ ของแร่ธาตุซีโอไลต์สำหรับบ่อน้ำ

แร่ธาตุซีโอไลต์สามารถจับโลหะหนักในน้ำหรือดินก้นบ่อที่อาจคุกคามการอยู่รอดของปลา/กุ้ง เช่น Pb, Fe, Hg, Sn, Bi และ AS
เพิ่มระดับออกซิเจนละลายในน้ำ
เนื่องจากมีพลังการดูดซึมสูง แร่ธาตุซีโอไลต์จึงสามารถลดก๊าซในอาหารกุ้งที่เหลืออยู่ (ไม่ได้รับประทาน) เช่นเดียวกับก๊าซที่เกิดจากการเผาผลาญของสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่อาศัยอยู่ที่ก้นบ่อ
การรักษาเสถียรภาพของอุณหภูมิของน้ำ รวมทั้งการรักษาระดับความเป็นกรด (pH) ของน้ำในบ่อ
ซีโอไลต์ มีแคลเซียมสูง และสามารถป้องกันกุ้งในบ่อจากโรคผิวหนังที่อ่อนนุ่มได้
ช่วยการเจริญเติบโตของแพลงก์ตอนพืชในบ่อเพื่อให้อาหารธรรมชาติสำหรับกุ้งคงอยู่ตลอดไป

อ้างอิง:
Zeolite Mineral- ขอบคุณสำหรับของขวัญจาก Earth

วิธีการกำจัดโลหะหนักในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม

โพสต์ล่าสุด

ศาสตร์แห่งซีโอไลต์ตามธรรมชาติ

โครงสร้างตาข่ายผลึกที่เป็นเอกลักษณ์ของซีโอไลต์ธรรมชาติประกอบด้วยรูขุมขนและช่องหลายล้านช่อง ช่วยให้ออกซิเจนไหลเข้าและออกจากแร่ ในขณะเดียวกันก็ดักจับ

ซีโอไลท์- ซูเปอร์สตาร์แห่งการบำบัดน้ำเสียโลหะหนัก

ด้วยการพัฒนาอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรม มลพิษจากน้ำเสียจากโลหะหนักจึงกลายเป็นปัญหาที่น่ากังวลมากขึ้น โชคดีที่ซีโอไลต์กลายเป็นสารละลายที่มีประสิทธิภาพดีเยี่ยม

คุณรู้จักซีโอไลต์หรือไม่? ปรับปรุงคุณภาพดินและบำบัดน้ำ

คุณรู้หรือไม่ว่าซีโอไลต์มักใช้ทำน้ำให้บริสุทธิ์และช่วยปรับปรุงคุณภาพดิน? นอกจากใช้ในการบำบัดน้ำและฟอกอากาศแล้วซีโอไลต์ยังช่วยปรับปรุงคุณภาพดินโดยเพิ่มการกักเก็บน้ำและความพร้อมของธาตุอาหารสำหรับพืช

Zeolite: แร่อเนกประสงค์ที่มีประโยชน์นับไม่ถ้วน

ซีโอไลต์ – แร่ธาตุอเนกประสงค์ ซีโอไลต์เป็นแร่ธาตุที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติซึ่งใช้มานานหลายศตวรรษในอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมต่างๆ แร่ธาตุพิเศษนี้

ซีโอไลต์แบบผงมีบทบาทอย่างไรต่อสุขภาพ

ซีโอไลต์แบบผงใช้เป็นสารดูดความชื้นในฝาภาชนะบรรจุยาเพื่อให้ยาแห้ง ซีโอไลต์สังเคราะห์ที่ไม่มีเส้นใยไม่มีความเป็นพิษที่ทราบ

วิธีการใช้ซีโอไลต์ในเครื่องสำอางเพื่อการดูแลส่วนบุคคล

ซีโอไลต์ในเครื่องสำอางเป็นแร่ธาตุที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติซึ่งมักใช้ในเครื่องสำอางเป็นตัวดูดซับและฟอก ปริมาณและสูตรอัตราส่วนของ

ส่งคำถามของคุณวันนี้