ประโยชน์ของซีโอไลต์ธรรมชาติสำหรับบ่อกุ้ง

โครงสร้าง Clinoptilolite ซีโอไลต์ธรรมชาติ คุณสมบัติ ข้อเท็จจริง

ขนาดอนุภาค: 50/80/100/200/325/400/800/1200 ตาข่าย

ประโยชน์ของซีโอไลต์ธรรมชาติสำหรับบ่อกุ้ง

How To Purity Water By Natural Zeolite As Adsorb Ammonium And Toxic Material In Aquaculture
วิธีทำให้น้ำบริสุทธิ์ด้วยซีโอไลต์ธรรมชาติเพื่อดูดซับแอมโมเนียมและสารพิษในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

บ่อเลี้ยงกุ้ง ได้แก่ บ่อที่มีน้ำจืด น้ำเค็ม และน้ำกร่อย กุ้งเป็นสัตว์กรองชนิดหนึ่ง ดังนั้นคุณภาพน้ำจึงมีความสำคัญต่อผลลัพธ์ที่เกษตรกรได้รับ กุ้งที่มีศักยภาพที่จะปลูกในบ่อ ได้แก่ กุ้งกุลาดำและกุ้งวานาเม กุ้งทั้งสองตัวสามารถทนต่อระดับเกลือได้ระหว่าง 0 ถึง 45 เปอร์เซ็นต์

ซีโอไลต์ “UZ-Min” เป็นแร่ธาตุธรรมชาติที่ทำจากกลุ่มอะลูมิเนียมซิลิเกตที่หล่อเลี้ยงด้วยโลหะอัลคาไลและดินอัลคาไลน์ แร่ซีโอไลต์มีสีเทาถึงสีน้ำเงิน Clinoptilolite เป็นแร่ซีโอไลต์ธรรมชาติชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์มากมาย ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ Clinoptilolite สามารถใช้เพื่อช่วยควบคุมคุณภาพของดินที่ก้นบ่อ Clinoptilolite มีรูปร่างเหมือนคริสตัลและมีหลายสี ได้แก่ สีขาว สีเหลือง สีเขียว และสีน้ำตาลอ่อนตามคุณสมบัติที่แตกต่างกัน


ซีโอไลต์ดูดซับแอมโมเนียไนโตรเจนได้อย่างไร?


ในบทความนี้ นักวิจัยกล่าวถึงประโยชน์ของซีโอไลต์สำหรับบ่อกุ้ง พวกเขายังได้ตีพิมพ์บทความที่เกี่ยวข้อง Zeolite เป็นตัวดูดซับแอมโมเนียในสระน้ำ โปรดดูบทความ

คุณภาพน้ำในบ่อเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงอยู่เสมอ จากการวิจัยพบว่า หากสภาพแวดล้อมเช่นคุณภาพน้ำไม่เป็นไปตามมาตรฐานการเพาะปลูก จะทำให้เสียชีวิตและสูญเสียการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่สุด การจัดการคุณภาพน้ำเป็นวิธีการรักษาพารามิเตอร์คุณภาพน้ำตามมาตรฐานคุณภาพสำหรับการเพาะปลูก พารามิเตอร์เหล่านี้เป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพของน้ำ เช่น ออกซิเจนละลายน้ำ (DO), คาร์บอนไดออกไซด์อิสระ (CO2), pH, อุณหภูมิ, ความสว่าง, ความเค็ม, แอมโมเนีย และไนไตรต์

ประโยชน์ของซีโอลิตสำหรับบ่อกุ้ง


ออกซิเจนละลายน้ำควรจะเพียงพอ นักวิทยาศาสตร์เห็นพ้องกันว่าสัตว์น้ำจำเป็นต้องละลายในออกซิเจนที่ความเข้มข้น 5.0 มก. / ล. ขึ้นไปจึงจะสามารถดำรงชีวิตและพัฒนาได้ อย่างไรก็ตาม ปริมาณออกซิเจนที่ต้องการอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าสัตว์มีขนาดใหญ่หรือซับซ้อนเพียงใดและอาศัยอยู่ที่ไหน ยิ่งค่าออกซิเจนละลายน้ำมากเท่าไร คุณภาพน้ำก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น

Benefits of Natural Zeolite for Shrimp Pond
ประโยชน์ของซีโอไลต์ธรรมชาติสำหรับบ่อกุ้ง

ความเข้มข้นของออกซิเจนที่ละลายน้ำแตกต่างกันสูงสุดจะพบในน้ำที่มีแพลงก์ตอนหนาแน่นสูงและในทางกลับกัน น้ำส่วนใหญ่ที่มีระดับออกซิเจนต่ำนั้นเกิดจากปัจจัยที่ซับซ้อนหลายอย่างตั้งแต่ปัจจัยทางธรรมชาติไปจนถึงปัจจัยที่มนุษย์สร้างขึ้น ความสามารถในการละลายของออกซิเจนในน้ำได้รับอิทธิพลจากปัจจัยหลายประการ รวมถึงอุณหภูมิ ความเค็มของน้ำ การเคลื่อนที่ของน้ำบนผิวน้ำ พื้นที่ผิวน้ำเปิด ความดันบรรยากาศ และเปอร์เซ็นต์ของออกซิเจนรอบๆ

ซีโอไลต์ดูดซับแอมโมเนียได้อย่างไร?

เมื่อความเข้มข้นของออกซิเจนละลายน้ำต่ำ ระดับคาร์บอนไดออกไซด์สามารถยับยั้งไม่ให้ออกซิเจนเข้าสู่น้ำในบ่อได้หรือไม่? ช่วงปกติของคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ที่ 1 ถึง 10 มก. / ล. ถ้าคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 10 มก./ลิตร แสดงว่าคุณภาพน้ำไม่ดี


ค่า pH ที่สูงเกินไปนั้นไม่ดี ค่า pH ที่สูงกว่า 8.5 จะทำให้แอมโมเนียในบ่อเกิดพิษและทำให้เกิดไฮโดรเจนซัลไฟด์รอบๆ ตัว ซึ่งเป็นสารพิษด้วย ดังนั้นอย่าหักโหมจนเกินไป อุณหภูมิหรืออุณหภูมิเป็นตัวบ่งชี้ความสำเร็จของการเลี้ยงกุ้ง ด้วยเหตุนี้ เกษตรกรจึงต้องเฝ้าระวังความผันผวนของอุณหภูมิอยู่เสมอ เพราะอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหรือลดลงอย่างกะทันหันสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของกุ้งและอาจทำให้กุ้งตายได้

เกษตรกรควรสังเกตว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตและพัฒนากุ้งอยู่ในช่วง 26 ถึง 30 องศาเซลเซียส การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอย่างรุนแรงที่กุ้งเอาชนะได้นั้นไม่เกิน 2 องศาเซลเซียส หากอุณหภูมิบ่อลดลงถึง 25 องศาเซลเซียส จะทำให้การย่อยอาหารของกุ้งหยุดชะงักลง ซึ่งจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของกุ้งในภายหลัง ในทางกลับกัน หากอุณหภูมิพุ่งสูงถึง 30 องศาเซลเซียสขึ้นไป จะทำให้เกิดความเครียดกับกุ้ง

ความเครียดที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่อุณหภูมิสูงทำให้ความต้องการออกซิเจนของกุ้งเพิ่มขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดความเครียดกับกุ้ง ผู้ประกอบการบ่อต้องตรวจสอบระดับความเค็มของน้ำอย่างสม่ำเสมอ โดยทั่วไป บ่อเลี้ยงกุ้งในอุดมคติคือบ่อกุ้งที่มีระดับความเค็มประมาณ 10-30 ppt.

ซีโอไลต์มีประโยชน์ในการปรับคุณภาพน้ำในบ่อให้เป็นไปตามมาตรฐานบ่อเลี้ยงกุ้ง

ประโยชน์ต่างๆ ของแร่ธาตุซีโอไลต์สำหรับบ่อน้ำ

แร่ธาตุซีโอไลต์สามารถจับโลหะหนักในน้ำหรือดินก้นบ่อที่อาจคุกคามการอยู่รอดของปลา/กุ้ง เช่น Pb, Fe, Hg, Sn, Bi และ AS
เพิ่มระดับออกซิเจนละลายในน้ำ
เนื่องจากมีพลังการดูดซึมสูง แร่ธาตุซีโอไลต์จึงสามารถลดก๊าซในอาหารกุ้งที่เหลืออยู่ (ไม่ได้รับประทาน) เช่นเดียวกับก๊าซที่เกิดจากการเผาผลาญของสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่อาศัยอยู่บริเวณก้นบ่อ
การรักษาเสถียรภาพของอุณหภูมิของน้ำ เช่นเดียวกับการรักษาระดับความเป็นกรด (pH) ของน้ำในบ่อ
ซีโอไลต์ มีแคลเซียมสูง และสามารถป้องกันกุ้งในบ่อจากโรคผิวหนังที่อ่อนนุ่มได้
ช่วยการเจริญเติบโตของแพลงก์ตอนพืชในบ่อเพื่อให้อาหารธรรมชาติสำหรับกุ้งคงอยู่ตลอดไป

อ้างอิง:
Zeolite Mineral- ขอบคุณสำหรับของขวัญจาก Earth

วิธีการกำจัดโลหะหนักในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม

โพสต์ล่าสุด

วิธีการกำจัดโลหะหนักในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม

ซีโอไลต์ธรรมชาติ Clinoptilolite ใช้เป็นตัวดูดซับในสิ่งแวดล้อม และสามารถกำจัดโลหะหนักได้ ช่วยแก้ปัญหามลพิษทางน้ำและดิน

คำเตือน! การสูญเสียทางเศรษฐกิจมากขึ้นที่เกิดจากมลพิษโลหะหนัก

เหตุการณ์ร้ายที่เกิดจากมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมกำลังทวีความรุนแรงมากขึ้น นักวิทยาศาสตร์ใช้ซีโอไลต์เพื่อกำจัดโลหะหนักในก๊าซเสียและน้ำเสีย

โลหะหนักเป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์มาก

โลหะหนักสามารถทำร้ายและรบกวนการทำงานปกติของระบบอวัยวะของมนุษย์ ผลิตภัณฑ์ซีโอไลต์สามารถขจัดสารพิษส่วนใหญ่ออกจากร่างกายมนุษย์

Zeolite Mineral- ขอบคุณสำหรับของขวัญจาก Earth

แร่ซีโอไลต์มีอยู่บนโลกมาเป็นเวลาหลายพันปีแล้ว เรากำลังเริ่มที่จะเข้าใจพวกเขา ผ่านผลิตภัณฑ์ของการปะทุของภูเขาไฟ

องค์ประกอบของซีโอไลต์และที่มาของซีโอไลต์

วิศวกรพบโครงสร้างที่แตกต่างกันมากขึ้นของซีโอไลต์ธรรมชาติและซีโอไลต์สังเคราะห์ในแร่ธาตุและตัวเร่งปฏิกิริยาธรรมชาติ

วิธีการใช้ผงซีโอไลต์เพื่อกำจัดแอมโมเนียไนโตรเจนในน้ำเสีย

ผลการทดลองพิสูจน์ว่าแคลเซียมซีโอไลต์มีความสามารถที่ดีในการกำจัดแอมโมเนีย และอัตราการฟื้นตัวของแอมโมเนียสามารถสูงถึง 95.6%

ส่งคำถามของคุณวันนี้

xiamen zeolitemin biotech co.,ltd.taxi how muchupdown