Sửa đổi đất tự nhiên - Sử dụng rộng rãi phân bón đặc biệt

Phân bón Zeolite Sửa đổi đất: NPK & Giữ nước

Zeolite tự nhiên là một chất sửa đổi đất tự nhiên hiệu quả

100% bổ sung khoáng chất tự nhiên với khả năng trao đổi cation tốt nhất để hấp thụ kinh tế.

Zeolit đặc và xốp hơn với cấu trúc rây phân tử. Các thuộc tính tự nhiên độc đáo hoạt động như một miếng bọt biển khoáng hiệu quả, Hấp thụ nhiều nước hơn, được hút vào và thu thập bởi zeolit dạng hạt, một khi được trộn vào đất, nó sẽ tạo ra không gian thông khí cho cây trồng. Vì phân tử có điện tích phân tử âm và độ pH trung hòa nên nó giữ ẩm lâu hơn đá trân châu cát, xơ dừa, đất, đất sét, v.v. đồng thời phân giải chậm trong đất và ngăn ngừa thối rễ. Zeolit được sử dụng như một chất cải tạo đất tự nhiên để làm việc với phân bón đất để làm chất điều hòa độ PH và CEC của đất, đồng thời hấp phụ các lớp nền nặng từ đất.

Gửi yêu cầu của bạn ngay hôm nay