Đóng gói hydrocacbon

Hydrocarbon Bao bọc ảnh hưởng của zeolit tự nhiên đối với sự hấp thụ kim loại nặng .clinoptilolite loại bỏ thành công việc thu hồi kim loại từ các giải pháp khai thác và chế biến khoáng sản. Nó có hiệu quả như một chất khử nhiễm nước.

Đóng gói hydrocacbon

Ngành công nghiệp dầu khí sản xuất số lượng lớn các mũi khoan tổng hợp mỗi năm. Những cành giâm này thường chứa hàm lượng hydrocacbon cao, kim loại nặng, và clorua. Theo truyền thống, xử lý nhiệt là một quá trình xử lý các vết cắt bằng mũi khoan, nhưng các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng nó không loại bỏ chất gây ô nhiễm độc hại. Trong những năm gần đây, các nhà khoa học đã tìm kiếm các sản phẩm điều trị thay thế.

Nhiều nghiên cứu khác nhau (Conner & Hoeffner, 1998; Opete và cộng sự, 2010) đã kiểm tra cách thức đóng gói như một quá trình chuyển đổi chất thải tạo ra một thực thể có cấu trúc toàn vẹn tương thích để lưu trữ, chôn lấp hoặc tái sử dụng. Những thách thức đối với quá trình này liên quan đến sự can thiệp của nồng độ cao của các hợp chất hữu cơ với sự đông cứng của xi măng.

Pozzolans và trao đổi ion nhựa, cả hai đều mô tả các đặc tính của zeolit tự nhiên, là những chất liên kết và đông đặc thường được sử dụng (Opete và cộng sự, 2010). Những vật liệu này ổn định các hom khoan trước khi áp dụng cho việc chôn lấp và xây dựng.

Việc sử dụng zeolit làm vật liệu liên kết trước khi đóng gói có liên quan đến khả năng độc đáo của nó để hấp thụ, bẫy và cố định các chất gây ô nhiễm. Do đó, các chất gây ô nhiễm không tự do ảnh hưởng hoặc can thiệp vào quá trình phát triển bê tông (Hogg & Koop, 2010). Sự ổn định xảy ra theo năm cách: các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi được thu giữ bởi sàng phân tử; các chất hữu cơ không bay hơi được hấp phụ trên diện tích bề mặt của hạt zeolit; kim loại nặng bị giữ lại bởi sự trao đổi ion; phóng xạ cation bị giữ lại bởi sự trao đổi ion; kim loại bị cố định bởi liên kết hydro của oxyanion (Hogg & Koop, 2001).

Zeolit tự nhiên hấp thụ các hydrocacbon tự do khi tiếp xúc (Hogg & Koop, 2001). Sự tiếp xúc giữa chất gây ô nhiễm và thấm (tức là zeolit) chất gây ô nhiễm càng được hấp thụ. Hogg và Koop (2001) đã kết hợp các zeolit vào các mũi khoan ngược và nhận thấy rằng các hydrocacbon đã được hấp thụ vào các lỗ rỗng của vật liệu do ái lực của zeolit đối với các hydrocacbon. 

Lợi ích của UZ-Min Clinoptilolite Zeolite

  • Ái lực được chứng minh với hydrocacbon
  • Hấp thụ hydrocacbon khi tiếp xúc
  • Xu hướng cao đối với benzen (C6H6) và các chất thơm khác
  • Hiệu quả cao trong quá trình đóng gói cho các cành khoan và dung dịch khoan ngược
  • Tiếp xúc lâu dài với chất gây ô nhiễm hydrocacbon dẫn đến lượng chất ô nhiễm hấp thụ cao hơn

Gửi yêu cầu của bạn ngay hôm nay