Liên kết

Zeolite được sử dụng làm phụ gia thức ăn chăn nuôi cho gia cầm, giúp tăng hiệu quả sử dụng thức ăn và giảm mức amoniac trong chuồng gia cầm

Liên kết