Nuôi trồng thủy sản

Nhiều khách hàng sử dụng zeolite trong hệ thống bể cá cảnh, vì chất lượng nước trong hệ thống tuần hoàn có thể được cải thiện bằng cách sử dụng thức ăn cá bổ sung zeolite.

Zeolite tự nhiên - Nuôi trồng thủy sản

Ảnh hưởng của Zeolite tự nhiên đối với hệ thống nuôi trồng thủy sản

zeolit tự nhiên được sử dụng trong ao nuôi tôm
zeolit tự nhiên được sử dụng trong ao nuôi tôm

Việc nuôi thương mại cá như một nguồn cung cấp protein tạo ra một lượng kinh doanh đáng kể trên toàn cầu. Vì nhiều loài rất nhạy cảm với sự dao động của nhiệt độ nước, độ pH, và mức độ oxy và nitơ, nên môi trường hóa học và sinh học của các hệ thống nuôi trồng thủy sản phải được theo dõi và duy trì chặt chẽ (Mumpton, 1985).

How to Purity water by Natural Zeolite as Adsorb Ammonium and Toxic Material in Aquaculture

The natural absorption and adsorption capabilities of zeolite make it the perfect candidate to promote the ongoing health and sustainability of aquaculture systems. In these environments, zeolit serves three primary functions: to remove toxic levels of nitrogen and ammonium ions from hatchery, transport, and aquarium waters; to provide oxygen-enriched air for breeding and transportation; to purify feedlot and hatchery waters (Mumpton 1985 & 1999).

Trong các hệ thống nuôi trồng thủy sản khép kín, các ion amoni được tạo ra từ phân thối rữa và thức ăn không sử dụng là nguyên nhân hàng đầu gây ra tổn thương mang, tăng sản, vô sinh, chậm lớn và chết ở cá (Mumpton, 1985). Các thử nghiệm được tiến hành trong các trại giống cho thấy rằng các đặc tính trao đổi ion của zeolite kiểm soát hàm lượng nitơ và có thể cung cấp một giải pháp thay thế cho quá trình lọc sinh học để loại bỏ amoni (Mumpton, 1985 & 1999).

Trên thực tế, các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng có thể loại bỏ tới 97% amoni được tạo ra trong các hệ thống nuôi trồng thủy sản và bể chứa nước bằng cách trao đổi ion zeolit (Mumpton, 1985). Như một ưu điểm nữa, phương pháp xử lý zeolit có chi phí thấp và bản thân khoáng chất này có khả năng chịu đựng cao với sự thay đổi nhiệt độ và điều kiện hóa học (Mumpton, 1985).

Bergero và cộng sự. (1994) đã kiểm tra cách sử dụng các loại zeolit khác nhau để cải thiện chất lượng nước nuôi trồng thủy sản. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng amoniac có ái lực lớn với clinoptilolite dựa trên cấu trúc tinh thể của nó. Trong quá trình nghiên cứu, các nhà nghiên cứu đã đo nồng độ amoniac trong nước được thu thập từ một hệ thống tuần hoàn. Kết quả cho thấy zeolit clinoptilolit có hiệu quả trong việc loại bỏ amoniac do khả năng trao đổi ion (Bergero và cộng sự, 1994). Như một lợi ích bổ sung, nhiệt độ thấp hơn không ảnh hưởng đến khả năng trao đổi ion của zeolit.

Ảnh hưởng của Zeolit tự nhiên đối với chất lượng nước và sức khỏe cá

Hargreaves (1998) báo cáo rằng thức ăn công thức, phân cá và dòng chảy phù sa làm tăng mức nitơ trong ao; khi mức vượt quá khả năng đồng hóa của ao, chất lượng nước sẽ xấu đi do sự tích tụ của các hợp chất nitơ, như amoniac. Bergero và cộng sự. (1994) đã kiểm tra cách sử dụng các loại zeolit khác nhau để cải thiện chất lượng nước nuôi trồng thủy sản. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng amoniac có ái lực lớn với clinoptilolite dựa trên cấu trúc tinh thể của nó. Trong quá trình nghiên cứu, các nhà nghiên cứu đã đo nồng độ amoniac trong nước được thu thập từ một hệ thống tuần hoàn. Các phát hiện cho thấy zeolit clinoptilolit và phillipsit có hiệu quả nhất trong việc loại bỏ amoniac do khả năng trao đổi gen (Bergero và cộng sự, 1994). Như một lợi ích bổ sung, nhiệt độ thấp hơn không ảnh hưởng đến khả năng trao đổi ion của bất kỳ loại zeolit nào được đưa vào nghiên cứu.

Để xây dựng dựa trên kết quả nghiên cứu, Bergero et al. (2001) đã thực hiện một nghiên cứu thứ hai để đo hàm lượng amoni trong nước đầu ra của một trang trại nuôi cá hồi vân. Nhóm nghiên cứu lấy mẫu nước đầu ra cứ sau 30 phút trong vòng 30 ngày. Kết quả chỉ ra rằng dòng nước cao làm loãng các chất chuyển hóa trong nước, điều này cuối cùng có thể ngăn cản quá trình lọc amoni. Tuy nhiên, trong những trường hợp này, sản lượng amoni không dễ dàng phát hiện và tác động môi trường bị hạn chế. Khi tốc độ dòng chảy của nước đạt 10,3 lt-1 s -1, nồng độ amoni sẽ hình thành và quá trình lọc zeolit có hiệu quả trong việc loại bỏ các mức dư thừa khỏi nước đầu ra thông qua trao đổi ion.

Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng việc loại bỏ hàm lượng nitơ thông qua quá trình hấp phụ tạo ra không khí được làm giàu oxy có thể được sử dụng để làm sục khí cho các bể nuôi cá và bể vận chuyển; Cá được nuôi và nuôi trong những môi trường như vậy sẽ sống động hơn và có cảm giác thèm ăn hơn (Mumpton, 1985 & 1999). Chất lượng nước trong hệ thống tuần hoàn cũng có thể được cải thiện bằng cách sử dụng thức ăn bổ sung zeolit cùng. Mumpton (1985) phát hiện ra rằng việc bổ sung 2% zeolit vào chế độ ăn uống thông thường của cá hồi vân trong khoảng thời gian 64 ngày dẫn đến tăng sinh khối 10% mà không có báo cáo nào về sức khỏe đối với cá.

Tinh thể nước rõ ràng

Diện tích bề mặt cao

  • Nước trong suốt như pha lê – DE Like Clarity
  • Bẫy nhiều Bụi bẩn
  • Tiết kiệm nước – Ít phải rửa ngược

Trao đổi ion Ca

  • Làm sạch nước
  • Bẫy Amoniac, Amin và kim loại nặng

Chứng minh

  • Sử dụng cho gia cư và thương mại
  • Đạt tiêu chuẩn NSF / ANSI

Lâu dài

  • Thay thế thường xuyên như Sand

Gửi yêu cầu của bạn ngay hôm nay