Nuôi trồng thủy sản

Nhiều khách hàng sử dụng zeolite trong hệ thống hồ cá, vì chất lượng nước trong hệ thống tuần hoàn có thể được cải thiện bằng cách sử dụng thức ăn cho cá bổ sung zeolite.

Zeolit tự nhiên - Nuôi trồng thủy sản

Ảnh hưởng của Zeolite tự nhiên đối với hệ thống nuôi trồng thủy sản

zeolit tự nhiên được sử dụng trong ao nuôi tôm
zeolit tự nhiên được sử dụng trong ao nuôi tôm

Việc nuôi thương mại cá như một nguồn cung cấp protein tạo ra một lượng kinh doanh đáng kể trên toàn cầu. Vì nhiều loài rất nhạy cảm với sự dao động của nhiệt độ nước, độ pH, và mức độ oxy và nitơ, nên môi trường hóa học và sinh học của các hệ thống nuôi trồng thủy sản phải được theo dõi và duy trì chặt chẽ (Mumpton, 1985).

Làm thế nào để làm tinh khiết nước bằng Zeolite tự nhiên như hấp phụ amoni và vật liệu độc hại trong nuôi trồng thủy sản

Khả năng hấp thụ và hấp phụ tự nhiên của zeolite làm cho nó trở thành ứng cử viên hoàn hảo để thúc đẩy sức khỏe và tính bền vững liên tục của các hệ thống nuôi trồng thủy sản. Trong những môi trường này, zeolit như sàng phân tử phục vụ ba chức năng chính: loại bỏ mức độ độc hại của nitơ và ion amoni từ trại giống, vận chuyển và nước hồ cá; cung cấp không khí giàu oxy cho chăn nuôi và vận chuyển; để làm sạch vùng nước nuôi và trại giống (Mumpton 1985 & 1999).

Trong các hệ thống nuôi trồng thủy sản khép kín, các ion amoni được tạo ra từ phân thối rữa và thức ăn không sử dụng là nguyên nhân hàng đầu gây ra tổn thương mang, tăng sản, vô sinh, chậm lớn và chết ở cá (Mumpton, 1985). Các thử nghiệm được tiến hành trong các trại giống chỉ ra rằng các đặc tính trao đổi ion của zeolite kiểm soát hàm lượng nitơ và có thể cung cấp một giải pháp thay thế cho quá trình lọc sinh học để loại bỏ amoni (Mumpton, 1985 & 1999).

Trên thực tế, các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng có tới 97% amoni được tạo ra trong các hệ thống nuôi trồng thủy sản và các bể chứa nước có thể được loại bỏ bằng cách trao đổi ion zeolit (Mumpton, 1985). Như một lợi thế bổ sung, phương pháp điều trị zeolite có giá thành thấp và bản thân khoáng chất này có khả năng chịu đựng cao với sự thay đổi nhiệt độ và điều kiện hóa học (Mumpton, 1985).

Bergero và cộng sự. (1994) đã kiểm tra cách sử dụng các loại zeolit khác nhau để cải thiện chất lượng nước nuôi trồng thủy sản. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng amoniac có ái lực lớn với clinoptilolite dựa trên cấu trúc tinh thể của nó. Trong quá trình nghiên cứu, các nhà nghiên cứu đã đo nồng độ của amoniac trong nước được thu thập từ một hệ thống tuần hoàn. Kết quả cho thấy rằng clinoptilolit zeolit có hiệu quả trong việc loại bỏ amoniac do khả năng trao đổi ion (Bergero và cộng sự, 1994). Như một lợi ích bổ sung, nhiệt độ thấp hơn không ảnh hưởng đến khả năng trao đổi ion của zeolit.

Ảnh hưởng của Zeolite tự nhiên đối với chất lượng nước và sức khỏe cá

Hargreaves (1998) báo cáo rằng thức ăn công thức, phân cá, và dòng chảy phù sa làm tăng mức nitơ trong ao; khi mức vượt quá khả năng đồng hóa của ao, chất lượng nước sẽ xấu đi do sự tích tụ của các hợp chất nitơ, như amoniac. Bergero và cộng sự. (1994) đã kiểm tra cách sử dụng các loại zeolit khác nhau để cải thiện chất lượng nước nuôi trồng thủy sản. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng amoniac có ái lực lớn với clinoptilolite dựa trên cấu trúc tinh thể của nó. Trong quá trình nghiên cứu, các nhà nghiên cứu đã đo nồng độ amoniac trong nước được thu thập từ một hệ thống tuần hoàn. Các phát hiện cho thấy zeolit clinoptilolit và phillipsit có hiệu quả nhất trong việc loại bỏ amoniac do khả năng trao đổi gen (Bergero và cộng sự, 1994). Như một lợi ích bổ sung, nhiệt độ thấp hơn không ảnh hưởng đến khả năng trao đổi ion của bất kỳ loại zeolit nào được đưa vào nghiên cứu.

Để xây dựng dựa trên kết quả nghiên cứu, Bergero et al. (2001) đã tiến hành một nghiên cứu thứ hai để đo hàm lượng amoni trong nước đầu ra của một trang trại nuôi cá hồi vân. Nhóm nghiên cứu lấy mẫu nước đầu ra cứ sau 30 phút trong vòng 30 ngày. Kết quả chỉ ra rằng dòng nước cao làm loãng các chất chuyển hóa trong nước, điều này cuối cùng có thể ngăn cản quá trình lọc amoni. Tuy nhiên, trong những trường hợp này, sản lượng amoni không dễ dàng phát hiện và tác động môi trường bị hạn chế. Khi tốc độ dòng nước đạt 10,3 lt-1 s −1, nồng độ amoni sẽ hình thành và quá trình lọc zeolit có hiệu quả trong việc loại bỏ lượng dư thừa khỏi nước đầu ra thông qua trao đổi ion.

Các nhà nghiên cứu cũng đã phát hiện ra rằng việc loại bỏ hàm lượng nitơ thông qua quá trình hấp phụ tạo ra không khí giàu oxy có thể được sử dụng để làm sục khí cho các bể nuôi cá và bể vận chuyển; Cá được nuôi và nuôi trong những môi trường như vậy sẽ sống động hơn và có cảm giác thèm ăn hơn (Mumpton, 1985 & 1999). Chất lượng nước trong hệ thống tuần hoàn cũng có thể được cải thiện bằng cách sử dụng thức ăn bổ sung zeolit cùng với. Mumpton (1985) phát hiện ra rằng việc bổ sung 2% zeolit vào chế độ ăn thông thường của cá hồi vân trong khoảng thời gian 64 ngày đã dẫn đến tăng sinh khối 10% mà không có báo cáo nào về sức khỏe đối với cá. 

Tinh thể nước rõ ràng

Diện tích bề mặt cao

  • Nước trong suốt như pha lê – DE Like Clarity
  • Bẫy nhiều Bụi bẩn
  • Tiết kiệm nước – Ít phải rửa ngược

Trao đổi ion Ca

  • Làm sạch nước
  • Bẫy Amoniac, Amin và kim loại nặng

Chứng minh

  • Sử dụng cho nhà ở và thương mại
  • Đạt tiêu chuẩn NSF / ANSI

Lâu dài

  • Thay thế thường xuyên như Sand

Gửi yêu cầu của bạn ngay hôm nay