Công nghệ Zeolit tự nhiên

Công nghệ

Hạt Zeolit

ZeoliteMin là nhà cung cấp zeolite clinoptilolite tự nhiên hàng đầu tại Trung Quốc. Zeolite của chúng tôi sử dụng trong nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, cải tạo đất, phân bón thải ra từ đất, phương tiện lọc xử lý nước, mặt đường, chất độn vật liệu, phụ gia xi măng và thị trường xây dựng.

Các ứng dụng